fbpx

Třetí skupinou talentů, kterou společnost Gallup definuje, je vztahová skupina. Jak již samotný název napovídá, alfou a omegou této skupiny jsou vztahy – péče o ně, jejich budování, udržování a podpora druhých. Je to už třetí článek zaměřený na talentové skupiny, a možná by pro vás mohlo být zajímavé podívat se kolem sebe a zamyslet se, kterou z těchto osobností byste do jaké skupiny zařadili:

  • Co například svatá Matka Tereza, Steve Jobs, váš nejlepší kamarád, anebo třeba manžel?

Životní pohoda (wellbeing) této skupiny se dost často odvíjí od kvality vztahů a jejich intenzity. Co tedy může pomoci této skupině v dnešní době?

Pojďme si připomenout 5 esencí životní pohody podle Gallupu.

Jsou jimi: SMYSL, VZTAHY, FINANCE, ZDRAVÍ A KOMUNITA.

A nyní trocha čísel: Gallup uvádí, že 66 % lidí je schopno věnovat se alespoň jedné části a 7 % se dokonce zaměřuje na všech 5 esencí.

Tip pro vás: Seznamte svého partnera s 5 esencemi životní pohody a požádejte ho, aby vám dané hvězdičky přiřadil podle toho, jak vás vidí on. Pak si hvězdičky 1-5 (1 zaměřuji pozornost hodně – 5 vůbec se nezaměřuji) přiřaďte sami. Někdy je zpětná vazba tím nejlepším nástrojem, jak získat názor někoho blízkého z vašeho okolí a porovnat jej s tím, jak vidíte sami sebe.

Teď se vraťme ke vztahové skupině:

SMYSL – S jakou myšlenkou se ztotožňujete a pracujete s ní? S kým rád/a prožíváte a budujete smysluplné dny?

VZTAHY – S kým si rád/a povídáte a o čem? Kdy jste naposledy zažil/a rozhovor, který vás něčím inspiroval? Kdo z vašich známých je pro vás inspirací? Jaké jsou podle vás 3 klíčové aspekty dobrého vztahu?

FINANCE – Za jaké věci jste ochoten/ochotna utrácet?

ZDRAVÍ – Kolik času věnujete denně sám/sama sobě? Jaké aktivity děláte jen tak pro sebe a jaké sdílíte s ostatními?

KOMUNITA – S kým rád/a podporujete okolí? Koho byste mohl/a do podpory okolí zapojit?

Pokud patříte do vztahové skupiny talentů, zkuste si na každý týden naplánovat určitý počet akcí, které vám umožní budovat, podporovat a rozvíjet vztahy.