fbpx

Jmenuji se Pavlína Vašátová. pracuji jako konzultant silných stránek, kouč a kariérový poradce. Jsem držitelkou certifikátu Kouč silných stránek od společnosti Gallup®.

Ve své práci se zaměřuji jak na firemní, tak i individuální klienty.

Jednotlivé služby a kurzy jsou určeny pro všechny, kteří chtějí rozvíjet sebe nebo své zaměstnance.

Proškolených

Spokojených klientů

Odkonzultovaných hodin

,,Díky konzultacím jsem se naučila ve všech mých talentech plně ukotvit, pochopit jejich kladnou i zápornou polohu a prakticky je ve svém reálném životě využívat.“

 

Díky profesionálnímu a lidskému vedení jsem měla možnost  přijmout a  uvědomit si své talenty, o kterých jsem někde uvnitř sebe věděla, ale vlivem nízkého sebevědomí si je nechtěla připustit. Pavlíně patří velké poděkování za lidský, trpělivý a velmi profesionální přístup, protože ten rozdíl PŘED Gallupem (a konzultacemi s Pavlínou) a PO – je v mém případě opravdu obrovský. Za své vědomější JÁ a daleko jasnější cestu, kterou od té doby kráčím, jsem velmi vděčná. Děkuji, Pavli.

Iveta Kišová

,,Sebepoznání je klíčem k dalšímu osobnímu rozvoji a talentové testování je vhodným východiskem. Pokud bych měla volit konzultanta, tak jedině Pavlínu"!

 

Pavlína poskytovala konzultace k výsledkům talentového testování Gallup řadě našich klientek, které hledají nové uplatnění na trhu práce nebo se chtějí posunout v kariéře.

Znalost souboru vlastních talentů a možnost práce s nimi pomohla ženám uvědomit si vlastní jedinečnost a možnost jejího využití v pracovním i osobním životě. Díky identifikaci silných stránek přispělo talentové testování také k podpoře sebevědomí účastnic.

Přístup Pavlíny byl naprosto skvělý. Pavlína je opravdovým profesionálem. Většina účastnic se shodla na tom, že byly velmi mile překvapeny obsahem, věcným rozsahem a kvalitou poskytnutých konzultací.

Z pozice organizátora navíc oceňuji naprostou spolehlivost, dochvilnost, flexibilitu a přesnou evidenci poskytovaných služeb.

Klára Tidrichová, vedoucí Rovnovážky

,,Při konzultaci jsem zažila řadu AHA momentů, které mě posouvají ve věcech, kterých chci dosáhnout.“

 

Konzultace nad tématy osobních talentů byla naprosto výjimečná. Nejenže Pavlína dokáže velmi intuitivně vycítit potřeby druhé strany, ale umí taky velmi srozumitelně, s nadhledem a trefně vystihnout všechny podstatné momenty. Pavlína je skvělý a efektivní průvodce, který dokáže předat to podstatné, navede na ty správné myšlenky a činy a ví o čem mluví. 

 

Zuzana Vařejková

,,Vážím si její profesionality, analytické schopnosti a tahu na branku.“

Jsem ráda, ze jsem mohla spolupracovat s Pavlínou a sama jsem si ji vybrala na delší spolupráci z několika důvodů. Pracovaly jsme spolu na tvorbě mého blogu, diskutovaly jednotlivé články a precizovaly. Pavla má talent z vás dostat to nejlepší, ovšem jemně a citlivě v napojení s intuicí. A ty mi vlastně vyhovuje nejvíc ze všech mých mentorů. Nelítá moc ve vzduchu a ani nelítá příliš u země. Pavla inspiruje, motivuje a laskavě vás posouvá ke hodnotným výsledkům, s ní se neztratíte na cestě, ale dojdete k cíli.

,,Díky konzultaci mám ucelený obraz mých talentů, jejich propojení a vzájemného působení.“

 

Testovaní metodou Gallup, pro mě bylo, ve srovnáni s jinými metodami, přínosné tím, ze vypíchlo nejen talenty, ale hlavně i jejich úskalí. Pavla mi při konzultacích srozumitelně vysvětlila konkrétní detaily, bonusy i nevýhody, a předala nástroje, jak s nimi pracovat pro zvýšeni osobní efektivity a spokojenosti. Nyní mam dobré povědomí a mohu na sobe cíleně pracovat. S Pavlou byla spolupráce velice příjemná, vnímala jsem její empatii i odbornou znalost. To rozhodne obohatí každého, nejen ty, kteří jsou zrovna na rozcestí.

Hana Juráňová

Jana Mynářová, společnost AdultEdu, s.r.o.

Pavlu Vašátovou znám z ročního výcviku v Integativním koučinku, kde jsem ji školila, a který úspěšně absolvovala. Oslovil mě její neutuchající o poznávání a osobní rozvoj. Sešly jsme se pak společně na několika dalších pracovních projektech, kde jsem zjistila, že Pavla je naprosto spolehlivý člověk, o nějž se můžete opřít, a má i velmi silnou vůli posouvat věci dopředu. S Pavlou je prostě radost spolupracovat!!!

 

Jana Mynářová, společnost AdultEdu, s.r.o.

,,Jde hlavně o to uvědomit si své silné stránky, co mohu nabídnout a na co mohu být hrdá.“

Nejprve jsem neměla vůči konzultaci životopisu velkou důvěru. Nedovedla jsem si představit, co jiného bych do životopisu mohla napsat než to, co už tam mám. Avšak výsledek mě velmi překvapil. Uvědomila jsem si, že i z naprosto všedních životních zážitků mohu poznat své silné stránky, že všechno, co jsem v životě udělala nebo prožila, mohu zúročit při sebeprezentaci a jak moc je důležité dovést ocenit sebe sama. 

Magdaléna, J. – pedagog

Radovan H. – podnikatel

Pavla má kombinaci obětavého kouče, který je k dispozici a kterému nejde o naplnění osobního ega, ale naprosto v prve řadě o pomoc a realizaci cílů koučovaného. Dále má hloubku znalostí koučingu i životních zkušeností a nadhledu, které ji společně s vysokou sociální inteligencí umožňují pomáhat i ve složitých životních situacích jako byla ta má.
Pavlo děkuji velice z celého srdce!

Radovan H. – podnikatel

,,Děkuji za cenné rady a tipy a za to, že díky jejím znalostem jsem se zase o velký krok přiblížila nejen k svému „pracovnímu“ já.“

 

S Pavlou Vašátovou jsem absolvovala online pohovory a také webináře. Obě tyto zkušenosti pokládám za velice přínosné. Běžně se člověk nad pojmenováním hodnot, jejich používáním a prožíváním vůbec nezamýšlí, a přitom nás naše hodnoty jednoznačně provázejí každodenním životem. Kdo si chce udělat „pořádek v hlavě“, přijít na kloub věcem zdánlivě nesouvisejícím, nahlédnout do svého nitra a hlavně na sobě pracovat a něco změnit, potom se musíte zúčastnit nějaké „akce“ s touto inspirativní ženou. Skvělý člověk na svém místě. 

Martina Holbergová

Barbora N. - Psycholog

S velkou chutí a zájmem jsem využila služby nabízené Pavlínou Vašátovou – poradenství při sestavování profesního životopisu. Podkladem pro jeho sestavení bylo mapování dosažených znalostí, dovedností a zkušeností, což Pavlína realizovala skrze nejrůznější úkoly a dotazníky.

Kromě toho mi pomohla vyřešit mé věčné dilema: jak to udělat, abych v CV sdělila to, co chci, co jsem již dokázala, ale aby to zároveň mělo uspořádanou formu a nešlo o nekonečný dokument.

Barbora N. – Psycholog

HR – výrobní firma

Svou trpělivostí ale zároveň jasným zaměřením na cíl Vás Pavlína dovede k vašim vysněným úspěchům, možná i k těm, o kterých jste se zatím ani neodvážili snít. Díky koučinku s Pavlou jsem se zbavila dlouholetého zlozvyku a navíc jsem objevila další roviny sebe sama. Děkuji!

HR – výrobní firma

Monika Koděrová

Vaše konzultace byly v přátelském duchu, ale velmi profesionální a přínosné. I přesto, že to situace nedovolila, měla jsem pocit, že si povídám s kamarádkou na kávě. Velmi mi Váš přístup vyhovoval, dokázala jste výborně identifikovat potencionální hrozby a vyzdvihnout kladné stránky v rámci talentového profilu. 

 

A protože mi velmi vyhovuje přístup, který se neopírá pouze o teoretické znalosti, ale jde o přenesení do praktických situací, ráda Vaše služby doporučím dále. Do života se nelze připravit, ale můžeme si ho ulehčit tím, že si najdeme tu nejvhodnější cestu.

Petra, Č. – maminka na mateřské dovolené

Moc ráda bych Vám poděkovala za vstřícnou a podnětnou pomoc při řešení mé pracovní realizace. Zprvu jsem si nedovedla představit, jak vlastně můžete pomoc s mým problém a navíc jen formou dotazů. Překvapilo mne jak rychle a výstižně jste uměla pojmenovat základní problémy a pomohla jste mi najít možná řešení. Jsem ráda, že jsem mohla Vašich služeb využít. Závěrem velmi děkuji za osvěžení a atraktivní korekturu mého životopisu a především za dodání sebedůvěry. Bylo pro mne přínosné podívat se na věci zvenku a s pomocí si ujasnit své priority.

Petra, Č. – maminka na mateřské dovolené

Šárka Šimoňáková

S Pavlínou jsem absolvovala konzultace vyhodnocení Gallup testování telefonicky. Počátek byl neformální, ať se “prolomí ledy” a následovalo vyhodnocení části silných stránek, jednalo se o prvních pět, ale vzhledem k určité provázanosti jsme došly k prvním deseti z celkového pořadí 34. Pavlína mi vysvětlila, co to znamená, jak se může talent projevit, přenesla na pracovní prostředí, zkušenosti a v podstatě jsem si uvědomila, že to využívám/dělám automaticky, aniž bych o tom věděla a v tom spočívá ten test – UVĚDOMĚNÍ SI SEBE SAMA. Zjistit své silné stránky a ty posilovat, i když jsem v nich dobrá, být ještě lepší 🙂 Druhá část konzultace spočívala v rozboru zbývajících silných stránek od 11. do 34. pořadí a zodpovězení dotazů. Přístup byl konkrétní, bez zbytečné “omáčky”, zacílený na situace v běžném pracovním i osobním prostředí. Zároveň jsem porozuměla, proč některé oblasti jsou pro mě tak náročné a výsledky jsou doslova vydřené. Určitě doporučuji.

Šárka Šimoňáková

Mgr. Tereza Goszlerová

Paní Vašátová je profesionál s velmi osobním a milým přístupem. Pomohla mi dát do souvislostí výsledky jednotlivých osobnostních testů, dala mi úžasné tipy a triky, jak pracovat s mými silnými stránkami a doporučila mi možnosti dalšího vzdělávání a hledání sebe sama. Konzultace probíhaly po telefonu nebo online, i přesto bylo vše velmi srozumitelné a během našich rozhovorů jsem se cítila velmi dobře. Za vše jí moc děkuji.”

Mgr. Tereza Goszlerová

Jana S., Ostrava

Ráda bych se podělila o mou zkušenost z talentového testování Gallup.

Testování u paní Pavlíny Vašátové jsem si skvěle užila. Od samotného testu až po úžasné konzultace.

Výsledky z talentového testování mě mile překvapily.

Po přečtení svých výsledků jsem si naplno uvědomila své vrozené talenty.

V rámci talentového testování proběhl i test hodnot.

Při celkovém pohledu na seznam mých talentů a seřazených hodnot jsem najednou pochopila své jednání v různých situacích, které jsem v minulosti zažila v pracovním i osobním životě.

A nakonec následovala profesionální a zároveň velmi lidská konzultace. Paní Pavlína mi svým příjemným a klidným hlasem podrobně analyzovala mé talenty – silné stránky. Probrala se mnou i mé slabé stránky, hodnoty a odpověděla mi na všechny moje dotazy, kterých zrovna nebylo málo.

Z konzultace jsem si odnášela i několik tipů na zajímavé knihy.

Díky testování a paní Pavlíně, které moc děkuji, jsem lépe poznala a pochopila své slabé stránky, zjistila a uvědomila si své silné stránky – krásné talenty, které bych chtěla dále rozvíjet a využít ve svém životě na maximum.

Jana S., Ostrava

Michaela Štůsková

Na jaře roku 2020 jsem měla možnost absolvovat test Gallup s p. Pavlínou Vašátovou, který odhaluje skutečný potenciál jedince. Člověk si samozřejmě své silné a slabé stránky uvědomuje, ale je fajn si je nechat potvrdit. O některých možná jen skrytě tuší, a pak, když se mu ty jednotlivé články potvrdí a spojí, dává to vše větší smysl. A p. Vašátová byla výborným průvodcem a “koučem“. Cítila jsem v ní důvěru a pocit, že právě ona dělá to, co jí baví a naplňuje, a díky tomu posouvá dále i ostatní.

Michaela Štůsková

BLOG

Vztahová skupina talentů a wellbeing

Vztahová skupina talentů a wellbeing

Třetí skupinou talentů, kterou společnost Gallup definuje, je vztahová skupina. Jak již samotný název napovídá, alfou a omegou této skupiny jsou vztahy – péče o ně, jejich budování, udržování a podpora druhých. Je to už třetí článek zaměřený na talentové skupiny, a...

číst více
Strategická skupina talentů a wellbeing

Strategická skupina talentů a wellbeing

Celá série článků o talentových skupinách a životní pohodě vznikla jako inspirace, jak propojit talentové skupiny a wellbeing. Předchozí článek jsem věnovala realizačním skupinám talentů, a nyní bych se ráda podrobněji podívala na další z nich, kterou je strategická...

číst více
Realizační skupina a wellbeing

Realizační skupina a wellbeing

Životní pohoda (wellbeing) – to je dnes možná to, co začíná řadě lidí skutečně chybět. Každý z nás se snaží nějakým způsobem podporovat své okolí, a i já jsem se zamyslela, čím bych mohla ještě přispět. Chtěla jsem napsat článek, jak si jednotlivé talentové skupiny...

číst více

Chcete dostávat novinky?

2 + 13 =

Tímto přihlášením souhlasíte s pravidelným zasíláním newsletterů na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Z odběru se můžete jednoduše kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v patičce e-mailu. Ctíme Vaše soukromí. 

KONTAKT

Mgr. Pavlína Vašátová

Čechova 1442,
Otrokovice 765 02
E-mail: vasatova.pavlina@gmail.com

IČO: 01950487

2 + 2 =