„Věřím v lidský potenciál.“

Pavlína Vašátová

Jsem vysoce kvalifikovaný odborník věnující se konzultaci silných stránek, koučování a kariérnímu poradenství. Zaměřuji se převážně na odhalení silných stránek dané osobnosti a jejich rozvoj. Pro dosažení kýženého úspěchu kombinuji toto poznání s uvědoměním si vlastních hodnot. Pracuji nejen s manažery, ale i se zaměstnanci v různých oblastech podnikání.

Své zkušenosti jsem získala zejména ve velkých výrobních firmách, kde jsem pracovala jako konzultant. Každý progres klienta je mým hnacím motorem, proto si neustále rozšiřuji kvalifikaci ve svém oboru o nové techniky. Absolvovala jsem kurz pro kariérové poradce zaštítěný univerzitou v Oslu, dosáhla mezinárodně uznávané certifikace Barrett Value Center a úspěšně jsem také dokončila intenzivní akreditovaný kurz Profesionální kouč v jednom z prvních Koučink Center v České republice. Mám certifikaci od americké společnosti Gallup.

Nejdůležitější úspěchy a kurzy

Certified Strenghts Coach

Gallup©, Inc.

Akreditovaný externí profesionální kouč

Koučink centrum, s.r.o.

Certifikát Barrett Values Centre – výcvik hodnot

Barrett Values Centre

Kariérové poradenstvo - navigácia pri hľadaní povolania ( přístup Thomase Dienera )

POPI-Slovensko

Osvědčení