fbpx

Silná stránka = Talent x Investice

KONZULTACE SILNÝCH STRÁNEK

Na objevení vašeho vrozeného potenciálu využívám test od společnosti Gallup® CliftonStrengths.

Kdy je pro vás užitečné  pracovat s talenty?

 • Toužíte poznat svoji autenticitu a být sami sebou
 • Chcete získat kompas pro svoje rozhodování a efektivně pracovat s potenciálem
 • Vnímáte, že úspěch v životě je spojen s prací na vašich darech
 • Nedaří se vám v životě v některých oblastech a potřebujete získat nadhled

Co vám konzultace přinese?

 • Objevíte vaše vrozené talenty
 • Dostanete více jak 30 doporučení, jak dále pracovat s talenty a slepými místy vašich talentů
 • Uvědomíte si vlastní model chování v profesním a osobním životě a tím eliminujete vzorce, které pro vás nejsou užitečné a začnete si budovat efektivní strategie
 • Rozvíjíte vaše talenty a lépe pracujete se slabými stránkami
 • Získáte jiný úhel na slabé stránky
 • Napojíte se na vlastní zdroj síly, na flow a autenticitu
 • Získáte strategii, jak si držet work-balance v životě

Průběh talentového testu  a Konzultace

 • 45 minut vyplnění testu v češtině
 • 75 minut konzultace s certifikovaným Gallup® konzultantem
 • Konzultace je vedena podle principu Gallupu®: NAIM IT, CLAIM IT a AIM IT
 • Čas, který můžete věnovat rozvojovým otázkám, které jsou zasílány před konzultací a po konzultaci, jako součást rozvojového plánu