fbpx

Častou reakcí lidí, kterým se dostanou do rukou výsledky talentového testu, bývá, že se ihned začnou zabývat tím, co dělat se slabými talenty, které jim vyšly na posledních místech namísto toho, aby se zaměřili na to, jak pracovat se svými talenty, aby se z nich staly silné stránky. Ptají se, jak své slabé talenty vymazat, napravit nebo posílit, že přece není možné, že mají nějakou slabou stránku.

Níže najdete 4 tipy, co dělat se svými slabými talenty – talenty, ve kterých nevynikáte, které v Gallupu vyšly na 25. místě a níže.:

První tip:

Respektujte vlastní talenty!

Máte silné, ale i slabé stránky. Zkuste se na to podívat následovně – pro některé pracovní pozice jsou výhodou jak silné, tak i slabé talenty. To, že máte i nějaké nedostatky, pouze dokresluje vaši jedinečnost, to, kým jste.

Nemůžete být vším, čím byste chtěli být, ale můžete být více, než jste teď, a to díky rozvoji silných talentů.

Pojďme si to názorně ukázat na pozici vedoucího traťového provozu. Takový člověk by měl být disciplinovaný, mít analytické myšlení a nemusí být kreativní. Asi nikdo nechce, aby mu někdo měnil jízdní řád v dopravní špičce. Tato práce je tedy vhodná pro někoho, kdo vyniká v tom, že přináší a drží v jednotlivých situacích řád.

Příběh z praxe:

Jednou za mnou přišla klientka, kterou čekal pohovor na pozici marketingový specialista ve velké nadnárodní firmě. Říkala mi, že je spíše týmová, nedokáže se prosadit, a je to pozice, od které se očekává, že bude mít silné lokty. Ale ona to tak necítí a neví, co u pohovoru říct. Její problém jsme společně prodiskutovaly a poradila jsem jí, aby řekla u pohovoru pravdu. Je lepší říct na rovinu, jací jste nebo nejste, protože i kdybyste místo dostali, povede to akorát k tomu, že po vás bude někdo chtít, abyste se chovali tak, jak je vám cizí. Časem byste se v takové práci necítili dobře a ani jedna strana by nebyla spokojená. A jak to dopadlo? Hledali právě někoho takového. Týmového, nevýrazného, někoho, kdo rád rozpracovává detaily. Klientku přijali a je na pozici spokojená.

Hledejte si taková místa, která vám umožní excelovat vašimi talenty a kde budou vaše slabé stránky výhodou.

Druhý tip:

Navažte spojenecký vztah.

Co to je to pracovní spojenectví? V případě, že vám něco nejde, můžete se domluvit s kolegy a pracovní úkoly si rozdělit tak, aby každý z vás dělal to, co ho baví a v čem je skutečně dobrý. Je potřeba si domluvit nějaká pravidla, jak může takové spojenectví vypadat, jaký bude jeho průběh a jakým způsobem si budete dávat zpětnou vazbu. Jestliže potřebujete s něčím pomoci, nabídněte kolegovi na oplátku nějakou svou silnou stránku, kterou může využít příště on.

Rada pro vás: Vyjasněte si pravidla spolupráce, aby se nemíjela s vaším očekáváním. Nebojte se nabídnout nějakou vaši silnou stránku. Stanovte si termíny reflexe spolupráce. Pokud zjistíte, že vám pracovní spojenectví funguje, domluvte se na užší spolupráci.

A máme tu třetí tip:

Zkuste kompenzovat nějakou ze svých slabých stránek silným talentem.

U některých talentů, které jsou v reportu společnosti Gallup, je možné více využívat nebo korigovat silnou stránku, což může skvěle fungovat. Nelze to ale říct o všech talentech. Jde to jen u některých.

Poslední tip:

Vybudujte si systém.

V některých případech to lze. Slabá disciplína se dá vždy poměrně dobře obejít systémem. Jediné, co je potřeba, je jeho dodržování. Hledejte takové nástroje, které jeho dodržování napomohou. Může to být například Google kalendář, kalendář v mobilu nebo aplikace Trello, ve které můžete spolupracovat na projektech s ostatními.

Rada na závěr: Popřemýšlejte nad svými silnými talenty, které by se daly využít, nebo nad zavedením nějakého systému. Systém od vás bude ale vyžadovat disciplínu, a to ve formě závazku, že jste se rozhodli něco dělat. Jinak nemá smysl s danou věcí vůbec začínat.

Je důležité vědět, že i slabý talent může být výhodou. Je to o vašem postoji ke slabému talentu a vaší schopnosti se na něj dívat jako na možnou výhodu.