„Věřím v lidský potenciál.“

Firemní klienti

Test CliftonStrenghts 5 + konzultace 90 min. (v ceně je zahrnuta kompletní administrace)

Odkrytí prvních 5 nejdominantnějších talentů pro určení silných stránek; Podněty, jak rozvíjet své talenty. Výsledky se zaměřují jen na prvních 5 talentů.

Test CliftonStrenghts 34 a konzultace 90 min.

Odkrytí celého pořadí všech 34 talentů; V rámci konzultace zaměření na prvních 10 talentů. Vytvoření vlastní úspěšné strategie pro vedení lidí. Podněty pro efektivní investici do talentů. Poznání slabých talentů.

Koučování 60-90 minut

Efektivní práce na daném cíli. Rozvoj po pracovní a osobní stránce.

Test konzultace hodnot + konzultace

Zaměření na klíčové hodnoty a jejich konkrétní odkaz v práci manažera/lídra. Podněty pro hlubší uchopení hodnot ve stylu řízení.

Kurzy na míru

Realizace kurzů na míru podle potřeb zadavatele.

Test testování uchazečů + rozhovor + zpráva

Vypracování profilu vhodného kandidáta na obsazení pracovního místa. Testování a rozhovor s uchazeči. Sepsání zprávy pro firmu.