fbpx

“Věřím v lidský potenciál.”

Firemní klienti

Talentový test CliftonStrenghts 5 - 2 900,- / 75 min. konzultace

Co vás čeká: Před samotným testem obdržíte otázky, které pomohou lépe specifikovat oblast, na kterou je vhodné se zaměřit. Test jako takový pak odkryje vašich prvních 5 dominantních talentů. Následuje konzultace, během které se zaměříme na využívání vašich dominantních talentů na maximum, a to zejména v pracovním životě. Naučíte se rozvíjet své přirozené schopnosti a dovednosti a pochopíte svou jedinečnost. Součástí je také hodnotový test, který vám ukáže, jak propojit talenty s vaším profesním životem. V ceně jsou zahrnuty i další materiály, které můžete využít pro další rozvoj svých talentů. Cena je kompletní vč. administrace.

Talentový test CliftonStrenghts 34 - 4 500,- / 75 minut

Co vás čeká: Klíčové je maximální využití talentového profilu, proto obdržíte ještě před samotným testem otázky, které pomohou lépe specifikovat oblast, na kterou se před konzultací zaměřit. Test jako takový pak odkryje celé pořadí 34 talentů. Konzultace bude následně zaměřena na prvních 10 z nich a na jejich efektivnější využívání ve vašem profesním životě / ve vaší pracovní pozici. Díky znalosti těchto talentů si velice rychle uvědomíte své silné stránky. Na konci konzultace si společně definujeme oblasti, na které se budete chtít do budoucna zaměřit.  Součástí je také hodnotový test, který vám ukáže, jak propojit talenty s vašimi profesními hodnotami. V ceně jsou zahrnuty i další materiály, které můžete využít pro další rozvoj svých talentů. Cena je kompletní vč. administrace.

Koučování - 3 000,- /60 min. koučink

Co vás čeká: Při koučování se společně zaměříme na vaše profesní cíle, na váš profesní rozvoj a na to, jak stanovených cílů postupně dosáhnout. Součástí je vypracování zápisu ze schůzky.

Konzultace zaměřená na hodnoty - 2 500,- / 60 min. konzultace

Co vás čeká: Zaměříme se na vaše klíčové hodnoty a na jejich konkrétní odkaz v práci manažera / leadera. Získáte nové podněty pro hlubší uchopení hodnot ve stylu řízení a dozvíte se, jak klíčové hodnoty aplikovat. Společně podrobně projdeme výsledky testu hodnot a získáte materiály, které můžete využít pro svůj další rozvoj.

Kurzy na míru - 25 -30 000,- / den

Co vás čeká: Kurz na míru dle vašich potřeb. .

Testování uchazečů pro vyšší a střední managment - cena se odvíjí dle vašich požadavků

Co vás čeká: Nejprve se společně sejdeme se zástupci HR oddělení či vedením vaší firmy. Vypracujeme profil vhodného kandidáta na volnou pozici. Následovat bude rozhovor s uchazeči a jejich testování. Na základě tohoto testování a provedených rozhovorů sepíši zprávu a tu poté společně se zástupci HR oddělení či vedením firmy projdeme.