fbpx

Někdy se to zdá být jako celá věčnost, než se od prvotního nápadu dostanete k přemýšlení nad tím, jak dát své myšlence reálnou podobu – jak ji zhmotnit. O tom, že budu psát sérii článků a připravovat eBooky, jsem přemýšlela roky. Ale na jejich realizaci buď nebyl čas, nebo hůře, chuť a inspirace. Chtěla jsem, aby výsledek odrážel tyto 3 pilíře:

  1. Podpora silných stránek každého, kdo má chuť a motivaci na sobě pracovat – prostě se nevzdat
  2. Zlepšování světa, aby se nám všem dobře žilo – ve světě, kde všichni žijí své talenty, má smysl budovat
  3. Práci na vlastních limitech a překonávání strachů, abychom je dokázali dát stranou a začali si užívat vlastní potenciál – strach je největší nepřítel ve všem, v osobním i profesním životě

Když se za těmito pilíři teď ohlédnu, byla to a stále je velmi náročná výzva. Tento rok, pro mnohé z nás plný nových a nečekaných situací, přináší prostor začít s něčím novým. Je to transformační období, které nám umožňuje se nadechnout, srovnat si priority a začít dělat věci jinak. Projekt, ve kterém budou vznikat jednotlivé pilíře, jsem nazvala: „Představte si svět, kde všichni lidé žijí své talenty.“ Je to myšlenka společnosti Gallup.

Vnímám, že je důležité některé věci alespoň zkusit, nebo minimálně je zkusit začít dělat a nenechat se odradit tím, že nejdou hned.

První eBook jsem věnovala ženám na mateřské a rodičovské dovolené. Doufám, že se pro ně stane pomocníkem na jejich profesní cestě. Na jeho ukázku se můžete podívat zde.