fbpx

V dnešním světě se velmi často mluví o lidských talentech, lidském potenciálu nebo kompetencích. Všechny tyto výrazy spojuje to, že poukazují na jedinečnost člověka na trhu práce a zdůrazňují i jeho přednosti v osobním životě.

Poznání vlastního potenciálu nám ulehčuje řadu situací: výběr školy, lepší sebeprezentaci při pohovoru či demonstraci našich schopností. Potenciál využíváme v osobním i profesním životě. Například lidé zaměření na detail velmi lpí na dokonalé úpravě zevnějšku, ale mohou mít problém s rychlým rozhodováním (k rozhodnutí potřebují znát veškeré souvislosti, a to zkrátka není u každé profese možné). Na základě pracovního kontextu lze tvrdit, že pro detailisty je vhodné, aby si vybrali práci zaměřenou na preciznost (kupříkladu zubní technik, laborant aj.) Pokud by však měli např. pracovat v krizovém managementu nebo jako lékaři na urgentním příjmu, bylo by to pro ně velmi nekomfortní až stresující.

U pohovoru často zazní otázky typu: Jaké jsou vaše schopnosti? Co umíte? Co nabízíte? Co vás odlišuje od ostatních kandidátů? Pomůckou, jak si na tyto otázky odpovědět, by mohla být malá „soukromá analýza“ činností, které v životě děláte opravdu rádi. Vezměme si to na příkladě. Baví vás cestování? Pak si pojďme zodpovědět následující otázky:

Co konkrétně vás na cestování baví?

Co by vám na cestování chybělo?

Co vás cestování naučilo?

Co jste díky cestování získali?

Které z takto získaných věcí chcete mít i ve své práci?

Všechny tyto otázky vám pomohou zamyslet se nad činnostmi, které rádi děláte. Sesumírujete si tak, co díky těmto činnostem využíváte, co vás to naučilo a co konkrétně byste rádi aplikovali také ve své profesi.

Dobrou analýzou můžete získat:

  • porozumění tomu, co vás daná činnost naučila,
  • co z toho chcete aplikovat ve své práci,
  • co chcete dále rozvíjet,
  • větší zacílení na to, co na trhu práce nabízíte.

Pro to, aby se váš potenciál/talent stal devízou na trhu práce, je klíčový trénink/procvičování a s tím spojený další rozvoj. Pouhý potenciál neznamená, že se stanete experty ve svém oboru – nezapomínejte, že na potenciálu je nutné pracovat, respektive jej rozvíjet a pilovat ho v hesle ,,learning by doing“.