Silná stránka = Talent x Investice

Konzultace silných stránek

Zaměření na silné stránky je efektivním nástrojem pro každé personální oddělení či management společnosti. Práce se silnými stránkami může mít hned několik podob a záleží na vás, kterou zvolíte:

 

 • Konzultace
 • Talentové programy
 • Výběr vhodného kandidáta
 • Efektivní práce s týmem 
 • Leadership

Na identifikaci talentů je využíván test od společnosti Gallup  Strengthsfinder 2.0®.

Konzultace s Pavlínou vám pomůže:

 • maximalizovat potenciál ve firmě
 • zefektivnit práci s týmem
 • zodpovědět otázky týkající se motivace zaměstnanců
 • zvýšit spokojenost stávajících zaměstnanců a zároveň tak ušetřit další náklady
 • plně využít silné stránky lídrů
 • dosadit správné lidi na správná místa

KONTAKT

Mgr. Pavlína Vašátová

Čechova 1442,
Otrokovice 765 02
Tel.: +420 775 336 564
E-mail: vasatova.pavlina@gmail.com

IČO: 01950487

13 + 10 =