fbpx

V životě se setkáváme s mnohými překážkami. Ale tou největší jsme si paradoxně sami sobě. Chcete na sobě začít skutečně pracovat a rozvíjet své talenty? Aby jejich rozvoj nabral v osobním životě nebo ve firmě na obrátkách, je nutné zaměřit se alespoň na tyto 3 základní kroky – pomyslné stupně obtížnosti. Pojďme se na ně, a na to, jaké u nich mohou nastat potíže, podívat:

1. Krok: Pojmenujte si své talenty (takový malý kopeček)

Abyste získali podrobný přehled o svých talentech, můžete využít dvojího testování. Díky talentovým testům společnosti Gallup CliftonStrenghts 5 získáte povědomí o 5 talentech a s CliftonStrenghts 34 pak zjistíte celkové pořadí všech 34 talentů, které Gallup pojmenovává. Se všemi 34 talenty budete přesně vědět, které patří mezi vaše nejsilnější, a které naopak mezi ty slabé, a odpadá tak dumání nad tím, jaké jsou vaše další talenty. Udělejte první krok, najděte odvahu, chuť a čas, a test si sami pro sebe udělejte. Času budete potřebovat dostatek – test má 177 otázek.

Úskalí: Při vyplňování je nutné vzdát se představy, kým chcete být a odpovídat podle toho, jak to skutečně cítíte, co je vám přirozené. Ve chvíli, kdy vám přijdou výsledky, je dobré si je pročíst a podtrhnout si vše, s čím souhlasíte, ale i to, o čem až tak přesvědčeni nejste. Dáte tak prostor sami sobě, se nad vším zamyslet. 

Samotné pojmenování talentů ale žádnou změnu nepřináší. Pojďme se tedy podívat na další úroveň!

2. Krok: Oceňte svůj talent! (takový Mount Blanc)

Tento krok je ze všech nejobtížnější. Často se setkávám s tím, že si klienti po absolvování testu a prohlédnutí výsledků řeknou, že ani netuší, že vůbec nějaký z talentů může být talentem, protože to podle nich umí přece každý. Já jim na to s úsměvem odpovídám, že třeba já tohle neumím a ani nikdy umět nebudu. A takových lidí je řada. Máme tendenci vnímat to, co je nám vlastní, jako naprosto běžnou věc, což je škoda, protože tak šidíme sami sebe o tak úžasné know-how.

A proč často o svých talentech nemáme ani tušení? Problém může být v tom, že žijeme v rutině. Nemáme čas vidět své přednosti, vidět to, v čem proti ostatním vynikáme. Ale věřte tomu, že řada lidí si zase naopak říká: „Kéž bych měl tyto talenty…“, které jsou vlastní právě vám.

Jakmile se na své talenty podíváte jinou optikou a začnete si jich vážit, oceníte je, budete působit mnohem sebevědoměji, ukotveněji, protože budete schopni ustát i negativní kritiku. Na ocenění jako takovém je nejtěžší přijmout vlastní výjimečnost, pracovat s ní a posouvat ji v osobním i profesním životě dál.

Úskalí: Ocenění okolí je pro mě důležitější a hodnotnější než mé vlastní.

Pokud čekáte, že ocenění přijde od ostatních, nemusíte se jej nikdy dočkat. Řada výzkumů říká, že až teprve ve chvíli, kdy oceníte sami sebe, přijde ocenění z vašeho okolí. Naopak to dlouho nefunguje.

3. Krok: Rozvíjejte K2 nebo Mount Everest

Rozvoj je vždy hlavně o investici času. Jakmile řeknete, že na něco nemáte čas nebo že to uděláte až ve chvíli, kdy ho mít budete, obvykle se stane, že danou věc nikdy neuděláte. Čas není něco, co přijde samo a samo se udělá, ale je to o vás. Vy si ho budete muset udělat. Pokud něco vyhodnotíte jako svou prioritu, čas si budete muset najít jen a jen vy sami. Pokud je pro vás momentálně něco důležité, je nutné se k té věci jako k prioritě chovat. Nečekat na to, že se čas odněkud záhadně vynoří. Rozvoj znamená, že je nutné si říct, kde je váš cíl a za ním si jít.

Jestliže chcete zažít skutečný rozvoj, je nutné si přestat stanovovat vágní cíle, které přináší stejně vágní výsledky, ale dávat si takové cíle, které jsou naprosto konkrétní a vytvoříte si na ně čas i prostor. Čas je o prioritách. Pokud ji chcete někomu dát, musíte si na to vytvořit čas.

Úskalí: Najít si na rozvoj čas a dát času pro sebe prioritu, třeba malou, ale vnímat to jako prioritu.

Záleží jen na vás, jakou úroveň obtížnosti si zvolíte. Někdy i vylézt na malý kopeček zabere hodně úsilí, pokud člověk není trénovaný, a tak je to i s talenty, aby se posílily, je nutné je trénovat, věnovat jim čas a reflektovat je v čase.