fbpx

Dokážete si představit, jak vypadá společnost, která dokáže pracovat se svými zaměstnanci tak, aby každý jednotlivý člen kolektivu rozvíjel svůj potenciál na maximum a tím rostla produktivita celé firmy? Asi největší přínos v oblasti zóny talentů přináší společnost Gallup. Ta se zabývá zejména tím, jak lidé s různým potenciálem přistupují ke světu, pracovnímu trhu a jak si vytváří vlastní strategii úspěchu na pracovním poli. Z jejích výzkumů vyplývají velmi zajímavé informace, kterými se můžete inspirovat třeba i vy:

 • Lidé, kteří se koncentrují na využívání svých silných stránek se v práci až 6krát více angažují
 • Společnostem pracujícím s talenty zaměstnanců odpadají v budoucnu náklady na školení zaměřená na jejich motivaci, aj.
 • Organizace si dokážou lépe udržet talentované zaměstnance, kteří jsou v zóně talentů spokojeni a nemají tak potřebu měnit místo

Gallup uvádí i charakteristiku lidí pracujících v zóně svých talentů, a to jako zaměstnance, kteří:

 • Se těší do práce
 • Mají daleko více pozitivních interakcí se spolupracovníky než těch negativních
 • Lépe zacházejí se zákazníky
 • Říkají svým kamarádům, že pracují ve skvělé firmě
 • Jsou daleko víc produktivní na denní bázi
 • Mají více pozitivních, kreativních a inovativních momentů

Co můžete jako zaměstnavatel udělat pro to, aby vaši zaměstnanci pracovali v zóně svých talentů?

zóna talentů

 

1. Pomoci svým zaměstnancům pochopit jejich silné talenty prostřednictvím testování CliftonStrenght 5 nebo 34 a následné konzultace. Díky první variantě zaměstnanci zjistí, jaké talenty patří mezi jejich TOP 5 a jak s nimi mohou dále pracovat.  Varianta CliftonStrenght 34 odhaluje celkové pořadí všech 34 talentů. Konzultace přináší praktické podněty pro další rozvoj.

Přínos: Zaměstnanci porozumí vlastnímu chování, začnou pracovat na tom, co je pro ně přirozené, co jsou jejich talenty a tím maximalizují svůj potenciál, kterého může využít i samotná organizace.

  2. Nechat si vytvořit propracovaný program na talent management. Nejlepší variantou je pro zaměstnance nominované do talent pool, když mají vyhotovený test CS 34 a mohou pracovat s celkovým pořadím vlastních talentů.

  Přínos: Zaměstnanci v talentovém poolu mohou hned pracovat na svých talentech. Zaměřují se na silné stránky, v čase rychleji maximalizují svůj potenciál, dokážou odhadnout své limity a efektivně si přibírají do spolupráce další lidi.

  3. Začít stavět týmy podle talentů a využívat přirozené dynamiky a energie talentů. Efektivně rozdělit lidi podle jejich talentů do jednotlivých týmů.

  Přínos: Rychlejší řešení úkolů v týmů; větší spokojenost při řešení týmových úkolů. Jednotlivé týmy je možné skládat podle charakteru úkolu. Statisticky získáte tým, který je 6krát tak víc angažovaný. Největším přínosem práce s talenty, se kterým jsem se kdy ve firmě setkala, byla vzájemná úcta, respekt a pochopení zaměstnanců, že se nemusí bát si v případě nutnosti říct o pomoc.

  Co můžete udělat, pokud chcete pracovat v zóně talentů:

  1. Rozmyslet si, kde talenty chcete využít. Je to na jednom oddělení, nebo je chcete využít např. v talentovém poolu?
  2. Pokud váháte, můžete si vyzkoušet testování na malém vzorku lidí – díky tomu snadno vyhodnotíte, zda je talentová zóna tou pravou cestou pro vaši firmu.
  3. Uvědomit si, že je potřeba kontinuální rozvoj a testování. Školení je jen prvním krokem na dlouhé cestě.